ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Znovuotevření mateřské školy          

Zahájení provozu mateřské školy od 25.5.2020  od 6.30 – 16.00 hod. Podmínkou pro poskytování této péče je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických opatření.

Před otevřením jsme Vás žádali o vyplnění krátkého dotazníku, dle kterého bude nastaven režim provozu s výrazným protiepidemiologickým opatřením.

Žádáme Vás, abyste důsledně zvážili nutnost nástupu svých dětí zpět k docházce do mateřské školy. Musíme být schopni zajistit při dodržení hygienických opatření i personální obsazení . Otevřením mateřské školy chceme pomoci rodinám, které nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

 

Provoz bude v mateřských školách uvolněn za nastavení hygienických opatření, která stanovuje v „Souboru hygienických pokynů pro MŠ" Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento materiál byl vytvořen ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a pracovní skupinou v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem.

Provozní podmínky naší mateřské školy

 • Z důvodu zajištění dostatečné kapacity personálu a zvýšených nároků na dodržování hygieny  a úklidu bude provoz zkrácen. Provoz může být změněn na základě doporučení od zřizovatele.
 • Děti se přijímají zdravé, bez sebemenších příznaků rýmy, kašle, teploty a jinými známkami onemocnění. Ve škole bude k dispozici bezdotykový teploměr, kterým může být dítěti měřena teplota v průběhu celého dne.
 • Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do MŠ.
 • Děti se budou přivádět do mateřské školy a předávat pedagogům od 6,30 do 8,00. V případě, že dítě bude odcházet po obědě, zákonný zástupce si ho může vyzvednout od 12,15 do 12,45 / po zazvonění na danou třídu/. Odpoledne se děti budou vyzvedávat zákonnými zástupci v čase od 15,00 do 16,00 hod. / po zazvonění na danou třídu, v případě, že nebudou děti na zahradě/.
 • Děti budou předány zákonným zástupcem před vstupem do svého pavilonu mateřské školy zaměstnanci školy.
 • Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy minimálně 2 podepsané čisté roušky. (Pro případ jejich nutného použití během dne)
 •  Z hygienických důvodů nebudou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.
 • Rodiče donesou každé pondělí dětem čisté věci pro pobyt v MŠ + pyžamko, náhradní spodní prádlo, náhradní tričko, ponožky a tepláky a to v podepsané igelitové tašce/. Na konci týdne dostanou rodiče vše zpět k vyprání.
 • Prosíme rodiče/z důvodu zamezení neustálého převlékání/, přivést děti ráno v oblečení, v kterém půjdou v průběhu dne na zahradu školy a v kterém budou odpoledne ze zahrady odcházet domů. Děti budou převážně v prostorách zahrady MŠ.
 • Zaměstnanci školy a zákonní zástupci budou mít před vstupem do areálu školy na ústech i nosu ochrannou roušku.
 • Zákonní zástupci nemohou vstupovat do prostorů budovy školy, spojovací chodba bude uzamčena. Děti musí být přiváděny ke svému pavilonu i svou přilehlou brankou !
 • Děti budou odpoledne předávány zpět zákonným zástupcům ve stejném režimu jako ráno. Pokud budou děti odpoledne na zahradě školy, budou děti předány zákonnému zástupci zde.
 • Děti nebudou nosit roušku v prostorách školy, stravování bude zajištěno školou v přísnějším hygienickém režimu.
 • První den nástupu dítěte přinese zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení /najdete ho v sekci „školka- dokumenty ke stažení“/o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění .Pokud nebude mít, podepíšete před předáním dítěte.

V případě podezření na možné onemocnění či infekci dítěte a osob, které žijí ve společné domácnosti, nahlásí zákonný zástupce neprodleně tuto skutečnost ředitelce školy – mailem mseko@tiscali.cz, jidelnamskostal@seznam.cz nebo telefonicky 604 816 068

 • S ohledem na vývoj situace pandemie a konzultací s KHS se mohou výše uvedené podmínky pro provoz mateřské školy kdykoliv měnit.

Děkujeme za spolupráci.

 

Korfová Miloslava

   ředitelka MŠ