Tak tohle jsme MY!

Mateřská škola Erno Košťála

Užíváme si spoustu zábavy, ale taky se hodně naučíme. Pojď za námi.

Co všechno jsme zažili

Copak ve škole chystáme

Až do odvolání pro inspiraci rodičům nejen předškoláků...

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku. 
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Váš tým Barevné kamínky & SchoolBoard 

20.03.2020 - 30.04.2020

Škola v přírodě - zrušeno

Oznamujeme rodičům, že Škola v přírodě v Peci pod Sněžkou se ruší. Peníze budou rodičům vráceny v plné výši.

25.03.2020 - 19.04.2020

Pro rodiče a jejich předškoláky - II.

Milí rodiče, babičky, dědečkové, starší sourozenci a naše školkové dětičky!

Připravili jsme pro Vás další porci pracovních listů a návody na jarní vyrábění (v sekci „Dokumenty ke stažení“). Pracovní listy jsou sice určeny pro předškoláky, ale může si je vytisknout každý, kdo už neví jak zabavit svoje děťátko.

Vyrábět mohou všechny děti a moc se těšíme na jejich výtvory. Uděláme si velkou výstavu ve spojovací chodbě a pořádně oslavíme znovuotevření školky.

Dále ve složce „Dokumenty ke stažení“ najdete návod na pečení duhových muffinů, které vypadají jako velikonoční vajíčka. S Vaší malou dopomocí je dokáží upéct i malé děti. Hrají si na cukráře a cukrářky, malé alchymisty (míchání surovin, barviček). Procvičí si jemnou motoriku (vyklepávání vajíček, míchání těsta, lžičkou dát těsto do formičky), početní dovednosti (počítání hrníčků surovin), barvičky, všechny smysly. A když dáte muffinky do trouby péct, mohou pomáhat s úklidem.

Co děti potěší nejvíce je, že to dělají s Vámi.

Moc se na Vás těšíme.

30.03.2020 - 19.04.2020

Zápis do 1. tříd - předávání žádostí

Vážení rodiče!
Od 16. 3. probíhá elektronický zápis do 1. tříd, o kterém jsme vás na našich stránkách už informovali.
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace
způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí.
Rezervace termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu se ruší.

Pozor – vyplněním žádosti v zde v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést níže uvedeným způsobem.

 

Podání vytištěné a podepsané žádostí s přílohami lze provést těmito způsoby:

  1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
  2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou s přílohami.
  3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
  4. Osobním podáním - vhození v zalepené obálce označené slovem "Zápis" do schránky umístěné na bráně školy po vstupu na nádvoří, schránka je označena slovem PODATELNA. Bude zajištěn denní výběr schránky.
  5. Pokud budete mít nějaké přání (paní učitelka, kamarádi... ), tak přiložte k žádosti na zvláštním papíře.

Přílohy k žádosti o přijetí:

1. Kopie rodného listu dítěte – vždy

2. K doložení trvalého a skutečného bydliště dítěte na naší škole postačí vyplněné a podepsané čestné prohlášení (formulář je níže v příloze a nebo v záložce Zápis do prvních tříd)

3. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

 

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  • Kopie rodného listu dítěte – vždy
  • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
  • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Vedení školy

 

30.03.2020 - 30.04.2020

Náš tým

Korfová Miloslava

ředitelka

Urbancová Milena

učitelka

Hřebíčková Radka

učitelka

Vápeníková Hana

učitelka

Hrdá Veronika

zástupkyně ředitelky

Riedelová Martina

učitelka

Snížková Pavla

učitelka

Rácová Aneta DiS.

učitelka

Holasová Šárka DiS.

učitelka

Kozová Hana

učitelka

Jana Jírková

učitelka

Voříšková Radka

učitelka

Podporují nás