Tak tohle jsme MY!

Mateřská škola Erno Koštála

Užíváme si spoustu zábavy, ale taky se hodně naučíme. Pojď za námi.

Co všechno jsme zažili

Copak ve škole chystáme

Potvrzení pro rodiče

Potvrzení pro rodiče o výši vynaložených nákladů za rok 2016 obdrží rodiče začátkem února ve třídách.

10.01.2017 - 28.02.2017

Masopustní karneval

V MŠ se chystáme s dětmi na karneval, připravte jim, prosím, přestrojení :).

28.02.2017

Zrakový screening v MŠ

Zraková prevence v naší MŠ proběhne opět dle zájmů rodičů:

  • 15.3.2017 - tř. Hvězdičky od 9:00 hodin
  • 16.3.2017 - tř.Kytičky a Bublinky od 9:00 hodin

Rodiče v případě zájmu vyplní formulář "Souhlas se zrakovým screeningem" a v určený den přinesou zdravotní průkaz dítěte.

15.03.2017 - 16.03.2017

Stavitel věží

Další téma z Malé technické univerzity - tř.Kytičky, Bublinky.

15.03.2017

Náš tým

Selingerová Blanka

učitelka

Kozová Hana

učitelka

Božena Košťálková

učitelka

Korfová Miloslava

ředitelka

Urbancová Milena

zástupkyně řed.

Teplanová Iva

učitelka

Hřebíčková Radka

učitelka

Vápeníková Hana

učitelka

Hrdá Veronika

učitelka

Tylchrtová Martina

učitelka

Habrnálová Jitka

učitelka

Práchenská Aneta DiS.

učitelka

Holasová Šárka DiS.

učitelka

Podporují nás