Zájmové aktivity

Ve vzdělávání talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků a nadstandardních činností.
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Zájmové kroužky v MŠ budou začínat v úterý 5.10.2021.

Keramika

Děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s její tvárností a možnostmi využití. Učí se postupně hlínu zpracovávat a vyrábět zajímavé výrobky. K vypalování výrobků máme v naší MŠ vlastní keramickou pec.

Logopedická prevence

Realizace v oblasti nápravy výslovnosti pracují 3 p.uč. jako logopedičtí preventisté, kt. absolvovaly kurz "Logopedický asistent". Logopedická prevence je zahrnuta do každodenního vzdělávacího procesu ve všech třídách. Naší snahou je docílit zlepšení řečových dovedností u dětí předškolního věku i postupným vybavením MŠ logoped. pomůckami. Pravidelně k předšk.dětem dochází odborník - logoped na "kontrolní šetření" v oblasti správné výslovnosti.

Angličtina pro nejmenší

Každý týden se děti z MŠ učí hravou formou základním anglickým slovíčkům .

Plavání - Plavecké středisko Chrudim

Předplavecká výuka pro předškoláky se provádí hravou, nenásilnou formou beroucí ohled na individuální zvláštnosti dětí. Výuku provádí odborné lektorky.

 

Lyžařská škola

Pro malý zájem zrušeno!

Výuka lyžařských dovedností ve Ski areálu Hlinsko je zahrnuta v pěti lekcích (10 hodin výuky). Určeno pro děti starší 4 let.  Podrobné informace o lyžařském kurzu u uč.jednotlivých tříd.

 

Program MASÁŽE VE ŠKOLÁCH

Program Masáže ve školách je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. V programu MISP se děti masírují navzájem. Všechny děti se učí stejnou základní sestavu a pohyby provádějí navzájem přes oblečení v partii zad, na pažích, na krku a hlavě. Důvodem, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro děti je fakt, že děti se učí skrze své tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu. Respekt je klíčovým bodem při práci s programem MISP: - každé dítě má právo říct na masáž "ne"; - děti musí požádat o svolení před tím, než někomu masáž poskytnou; - po masáži obě strany poděkují. Podrobné informace poskytne p.uč. Holasová Šárka DiS. Program je vhodný pro děti od 4 let.