Zájmové aktivity

Ve vzdělávání talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků a nadstandardních činností.
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Zájmové kroužky v MŠ budou začínat v měsíci říjnu 2019 (podrobné informace získáte ve třídách).

Keramika

Děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s její tvárností a možnostmi využití. Učí se postupně hlínu zpracovávat a vyrábět zajímavé výrobky. K vypalování výrobků máme v naší MŠ vlastní keramickou pec. Lekce keramiky vždy v úterý 14:30h.

Logopedická prevence

Realizace v oblasti nápravy výslovnosti pracují 3 p.uč. jako logopedičtí preventisté, kt. absolvovaly kurz "Logopedický asistent". Logopedická prevence je zahrnuta do každodenního vzdělávacího procesu ve všech třídách. Naší snahou je docílit zlepšení řečových dovedností u dětí předškolního věku i postupným vybavením MŠ logoped. pomůckami. Pravidelně k předšk.dětem dochází odborník - logoped na "kontrolní šetření" v oblasti správné výslovnosti.

Angličtina pro nejmenší

Každý týden se děti z MŠ učí hravou formou základním anglickým slovíčkům .

Plavání s Hastrmánkem

Předplavecká výuka pro předškoláky se provádí hravou, nenásilnou formou beroucí ohled na individuální zvláštnosti dětí. Výuku provádí odborné lektorky v přilehlém bazénu Hastrmánek.

 

Lyžařská škola

 

Výuka lyžařských dovedností ve Ski areálu Hlinsko je zahrnuta v pěti lekcích (10 hodin výuky). Bude probíhat v měsících leden, únor a březen r.2020. Cena je 2990,- Kč. Určeno pro děti starší 4 let. Přihlášky do 18.9.2019. Podrobné informace o lyžařském kurzu u uč.jednotlivých tříd.

 

Program MASÁŽE VE ŠKOLÁCH

Program Masáže ve školách je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. V programu MISP se děti masírují navzájem. Všechny děti se učí stejnou základní sestavu a pohyby provádějí navzájem přes oblečení v partii zad, na pažích, na krku a hlavě. Důvodem, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro děti je fakt, že děti se učí skrze své tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu. Respekt je klíčovým bodem při práci s programem MISP: - každé dítě má právo říct na masáž "ne"; - děti musí požádat o svolení před tím, než někomu masáž poskytnou; - po masáži obě strany poděkují. Podrobné informace poskytne p.uč. Holasová Šárka DiS. ve tř.Bublinky. Program je vhodný pro děti od 4 let.