Zájmové aktivity

Ve vzdělávání talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků a nadstandardních činností.
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Keramika

Děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s její tvárností a možnostmi využití. Učí se postupně hlínu zpracovávat a vyrábět zajímavé výrobky. K vypalování výrobků máme v naší MŠ vlastní keramickou pec. Kroužek bude vždy v úterý od 14:45 - 15:45h.

Logopedická prevence

Realizace v oblasti nápravy výslovnosti pracují 3 p.uč. jako logopedičtí preventisté, kt. absolvovaly kurz "Logopedický asistent". Logopedická prevence je zahrnuta do každodenního vzdělávacího procesu ve všech třídách. Naší snahou je docílit zlepšení řečových dovedností u dětí předškolního věku i postupným vybavením MŠ logoped. pomůckami. Pravidelně k předšk.dětem dochází odborník - logoped na "kontrolní šetření" v oblasti správné výslovnosti.

 

Angličtina pro nejmenší

Každý týden se děti z MŠ učí hravou formou základním anglickým slovíčkům . Kroužek bude vždy v úterý; III.třída - 14:30 - 15:15h, IV.třída - 15:15 - 16:00h.

Plavání - Plavecké středisko Pardubice

Předplavecká výuka pro předškoláky se provádí hravou, nenásilnou formou beroucí ohled na individuální zvláštnosti dětí. Výuku provádí odborné lektorky. Termíny leden až únor 2023.

 

Cvičení na balančních míčích - kroužek "Gumídci"

S KÝM: s p.uč. Pájou Snížkovou

KDE: třída Bublinky

KDO: přihlášené děti tř.Bublinky a Kytičky

KDY: pondělí 14:45 - 15:30h

1x za 14 dní - v sudý týden

Začínáme 3.10.2022!

Děti budou potřebovat triko s krátkým rukávem a elasťáčky.