Zájmové aktivity

Ve vzdělávání talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků a nadstandardních činností.
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Keramika

Děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s její tvárností a možnostmi využití. Učí se postupně hlínu zpracovávat a vyrábět zajímavé výrobky. K vypalování výrobků máme v naší MŠ vlastní keramickou pec. Kroužek bude vždy v úterý od 14:45 - 15:45h.

Logopedická prevence

Realizace v oblasti nápravy výslovnosti pracují 3 p.uč. jako logopedičtí preventisté, kt. absolvovaly kurz "Logopedický asistent". Logopedická prevence je zahrnuta do každodenního vzdělávacího procesu ve všech třídách. Naší snahou je docílit zlepšení řečových dovedností u dětí předškolního věku i postupným vybavením MŠ logoped. pomůckami. Pravidelně k předšk.dětem dochází odborník - logoped na "kontrolní šetření" v oblasti správné výslovnosti.

 

Angličtina pro nejmenší

Každý týden se děti z MŠ učí hravou formou základním anglickým slovíčkům . Kroužek bude vždy v úterý; III.třída - 14:30 - 15:15h, IV.třída - 15:15 - 16:00h.

Plavání - Plavecké středisko Pardubice

Předplavecká výuka pro předškoláky se provádí hravou, nenásilnou formou beroucí ohled na individuální zvláštnosti dětí. Výuku provádí odborné lektorky.

 

Cvičení na balančních míčích - kroužek "Gumídci"

S KÝM: s p.uč. Pájou Snížkovou

KDE: třída Bublinky

KDO: přihlášené děti tř.Bublinky a Kytičky

KDY: pondělí 14:45 - 15:30h

1x za 14 dní - v lichý týden - děti tříd Bublinky, Kytičky a Sluníčka.

Děti budou potřebovat triko s krátkým rukávem a elasťáčky.

Začátek kroužku je 9.10.2023.

 

Hudební kroužek

 

Lektorka:  Mgr.Dita Veselá

KDY:        v pátek od 13:00h

Poplatek za pololetí:    1.000,- Kč

Obsah bude tvořen na míru přihlášeným dětem. Vše nejlépe až pro děti od 5 let, mladší jen po dohodě.

Případné dotazy na tel.: 604420334.