Ekologie

Jak je to u nás v mateřské škole

Hlavním zaměřením naší MŠ je ekologická výchova a ochrana životního prostředí. Rozsáhlou zahradu a blízký les využíváme s dětmi ke každodenním vycházkám a plnění úkolů stanovených v projektu environmentální výchovy ŠVP s názvem "Vyprávění starého stromu". Naše MŠ je držitelem certifikátu "Ekologická škola Pardubického kraje 3.stupně", je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.

K naplnění našich výchovných cílů vytváříme dostatek podnětů při hrách, přímém pozorování přírody a zvířat při vycházkách, výletech či školách v přírodě. K uskutečňování bohatého ekologického programu využíváme i mediálních nabídek, připravujeme projekty a účastníme se soutěží.

Harmonogram hlavních Ekoakcí

"Den Země" - probíhá jako jednorázová, celodenní akce, která je ale vyústěním celoroční práce v oblasti ekologické výchovy a hlavně odměnou pro děti a rodiče. V průběhu celého dne může kdokoli naši MŠ navštívit. Jako "vstupné" je tvrdé pečivo pro zvířátka, které každý vhodí do připravených nádob u vstupu na zahradu MŠ.

     

     

Program:

 • - výstava výrobků a výkresů dětí
 • - nástěnky s ekologickou tematikou
 • - "roční stůl" - ukázky z přírodnin a výrobky dětí dle ročního období
 • - ochutnávka výrobků zdravé výživy
 • - fotogalerie dětí - ze života ve školce
 • - ukázka výcviku psů (Spojil - výcvikové středisko psů - p.Štěpánek)
 • - přehlídka domácích zvířat - králíci, morčata, kozy, kůzlata, ovce (Ekocentrum Paleta)
 • - pro odvážné - jízda na koních - zajišťuje sdr. Apolenka
 • - třídění odpadů - na trenažéru zapůjčeném Ekocentrem Paleta
 • - smyslové hry
 • - výroba ručního papíru
 • - výroba svíček
 • - sázení květin do truhlíků
 • - sestavování obrázků z plastových víček
 • - třídění baterií - "Fanda a Tonda"

Program stanice terénní ochrany přírody - STOP

 

jedná se o ukázku živých zvířat (dravých ptáků, divokého prasete apod.) na zahradě MŠ.

Celoroční třídění odpadů na třídách:

Po zapojení do soutěže "Zelený ParDoubek" jsme se stali ekologickým zařízením 3. stupně a získali jsme barevné nádoby na třídění odpadů (žlutý, zelený, modrý a červený kontejner). Nádobami jsou vybaveny všechny třídy MŠ a dnes již děti bez problémů třídí papír a plasty.

Máme i nádoby na tvrdé pečivo pro zvířátka (Apolenka), v zimě s dětmi vyrábíme krmítka pro ptáky.

Sbíráme: PET lahve, sušenou pomerančovou kůru, papír, vysloužilé baterie a elektrospotřebiče, mobilní telefony.

Kompostér: Na zahradě MŠ máme kompostéry na bio odpad, které děti s p.učitelkami plní většinou při jarních nebo podzimních pracích na zahradě.

Recyklohraní aneb Fanda a Tonda v MŠ

Naše MŠ je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu Recyklohraní (viz. projekty) MŠ vzdělává děti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do spec.nádob umístěných v prostorách MŠ.

Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za které dětem budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn :) !