Kalendář

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Erno Košťála 991 Pardubice od 1.9.2024 viz sekce "Přijímací řízení".

Výsledky celého přijímacího řízení jsou zveřejněny na vývěsce školy od 3.6. – 19.6.2024.

03.06.2024 - 19.06.2024