Kalendář

Schůzka rodičů budoucích školáků s p.řed. ZŠ Dubina

V pondělí 4.3.2024 bude pro rodiče budoucích školáků schůzka s p.ředitelkou ZŠ Dubina Mgr., Bc. L.Kozákovou. Informace týkající se zápisu dětí do 1.třídy, ve třídě Bublinky v 16:00h.

01.03.2024 - 05.03.2024

Tvořivé dílničky - Sluníčka

26.4.2024 si děti ze Sluníček užijí tvořivé dílničky v DDM Beta Dubina.

01.03.2024 - 27.04.2024

Zrakový screening

Zrakový screening pro děti v MŠ 19.3.2024 od 8:30h. Podrobnosti budou upřesněny ve třídách.

15.03.2024 - 20.03.2024

"Den otevřených dveří"

"Den otevřených dveří" v naší MŠ se bude konat 21.3.2024 v době 9-11h.

Srdečně zveme rodiče a nové děti na prohlídku naší školky :).

20.03.2024 - 22.03.2024

"Jak žijí včelky" - Kytičky

Program z Krajské knihovny v MŠ dne 27.3.2024 v 9:30h.

25.03.2024 - 28.03.2024

Tvoření v DDM Dubina - Bublinky

Děti z Bublinek navštíví DDM Dubina dne 15.4.2024.

08.04.2024 - 16.04.2024

Líhnutí kuřátek

Všechny třídy budou mít k nahlédnutí líhně kuřátek. Děti budou moci pozorovat, jak probíhá líhnutí kuřátek z vajíček. Bližší info v šatnách jednotlivých tříd.

12.04.2024 - 20.04.2024

Zápis dětí do ZŠ

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ v Pardubicích bude 17. a 18.4.2024, vždy 13-18h.

15.04.2024 - 19.04.2024

Stránky