Ekologický projekt - "Tonda s Fandou to jsou chlápci, naučí nás recyklaci!"

Naše mateřská škola je zaměřena na ekologickou výchovu, která prolíná celým výchovným působením. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí ve vztahu k životnímu prostředí, rozvíjí jejich citové vazby a vytváří důležité dovednosti a návyky v udržování čistoty a úpravě okolního prostředí. Již několik let je naše mateřská škola zapojena do dlouhodobé ekologické hry s názvem RECYKLOHRANÍ.

Cílem této hry je intenzivněji zapojit do sběru elektrozařízení, baterií, akumulátorů a dalších využitelných odpadů mladou generaci a současně děti v nakládání s odpady vzdělávat. Za úspěšné sběrové akce jsou přidělovány naší MŠ body, které si ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé ceny. Důležitost recyklování přibližujeme našim dětem hravou formou – s „Tondou a Fandou“.

Tonda s Fandou v průběhu školního roku několikrát navštíví každou třídu a zábavnou formou připomenou dětem, co vše do recyklovaných předmětů patří a hlavně společně vše hned třídí do barevných kontejnerů, které se v naší škole nacházejí a jsou přístupné všem. Tondovi a Fandovi se daří děti velmi dobře motivovat. Názorné třídění děti pozorně sledují a na otázky Tondy a Fandy, co vše do kontejnerů patří, správně odpovídají.

Každý rok se s Tondou a Fandou děti setkávají na oslavě svátku „Dne Země“, kdy jim připraví různé úkoly ke splnění. Často si pro děti během roku připraví i různé výtvarné soutěže. Nejhezčí odměnou pro děti byla i oslava jejich svátku – „Den dětí“, kdy Tonda s Fandou dětem přivezli nanuky a spousty dárků.

Tonda s Fandou mají moc velikou radost, že jim v této práci pomáhají nejenom děti, ale i paní učitelky. Například ve třídě Sluníček se děti seznámily se skřítkem ,,Papírníčkem a Plasťáčkem“ a s pomocí paní učitelek si třídění obohatily o heslo: ,,Kdo si neví rady, kamarádi poradí rádi!“ V letošním školním roce se naše mateřská škola přihlásila do III. ročníku soutěže Recyklohraní,  tentokrát pod názvem „Věnuj mobil“.

Děti byly opět ve všech třídách motivovány návštěvou Tondy a Fandy: „No tak už jsem dosloužil, komu ještě posloužím“?

Co vše v naší mateřské škole sbíráme?

 • Baterie
 • Elektrozařízení
 • Plastové lahve
 • Papír
 • Pomerančovou kůru
 • Tvrdé pečivo
 • Mobilní telefony

S kým spolupracujeme?

 

 • Ekocentrum Paleta Pardubice
 • Apolenka
 • Eko - kom, Ecobat
 • Služby města Pardubic
 • Flor Sezemice
 • Herbal Slatiňany
 • Sita - papír

Zpracovaly:

 • p.uč. Hrdá Veronika
 • p..uč.Hřebíčková Radka
 • p.uč. Vápeníková Hana
Tonda s Fandou v MŠ
Tonda s Fandou v MŠ
Tonda s Fandou v MŠ
Tonda s Fandou v MŠ
Tonda s Fandou v MŠ
Tonda s Fandou v MŠ