Přijímací řízení

Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok 2024/2025 se bude konat 13. a 14.5.2024. Přihlášky se budou v aplikaci vyplňovat 22.4.-13.5.2024.

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní Žádost o přijetí na webu  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni 

Ve školním roce 2024/25 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2024,tj. děti narozené do 31.8.2019 .

Přihlášku, potvrzenou pediatrem ve stanoveném termínu přinesou do naší mateřské školy. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele,rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na zapisyms.pardubice.eu

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce mateřské školy. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: zapisyms.pardubice.eu

Do konce května, budete postupně vyrozuměni o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

Další informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.

"Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí"

K jeho vydání a podepsání budou zákonní zástupci kontaktováni.

Přijímací řízení na prázdniny

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat :  17.4. 2024 od 7:00 - 16:00h na konkrétní mateřské škole. 

Uzavření MŠ E.Košťála 991, Pardubiceod 1.7.2024 viz. Dokumenty ke stažení.

 

Rodiče si přinesou vyplněnou žádost a potvrzení od zaměstnavatele.

Upřednostněny budou přihlášky ze stejného spádového obvodu u dětí zaměstnaných rodičů.