Přijímací řízení

Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok proběhne v termínech 9. - 10. května 2022

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na webu přihlášku do MŠ: "Zápis do MŠ"

Ve školním roce 2022/23 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2022,tj. děti narozené do 31.8.2017 .

Přihlášku, potvrzenou pediatrem ve stanoveném termínu přinesou do naší mateřské školy. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele,rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na www.zapisyms.pardubice.eu

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce mateřské školy. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách: zapisyms.pardubice.eu

Další informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.

"Rozhodnutí o přijetí"

Bude vydáváno zákonným zástupcům k podpisu na společné schůzce

dne 14.6.2022 v 15:30h.

K podepsání "Rozhodnutí o nepřijetí" případně "Zpětvzetí" budete kontaktováni.

 

"PRVNÍ KRŮČKY DO ŠKOLKY"

Pro nově přijaté děti se uskuteční ve třídě Hvězdičky dne 24.5, 31.5. a 7.6.2022 od 15:00 do 16:00h.

Srdečně zveme rodiče s jejich dětmi. Přijďte si pohrát!

První schůzka s rodiči nově přijatých dětí bude 14.6.2022 v 15:30h.