Přijímací řízení

Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok 2023/2024 se bude konat 9. a 10.5.2023.

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní Žádost o přijetí na webu  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni 

Ve školním roce 2023/24 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023,tj. děti narozené do 31.8.2018 .

Přihlášku, potvrzenou pediatrem ve stanoveném termínu přinesou do naší mateřské školy. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele,rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na zapisyms.pardubice.eu

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce mateřské školy. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: zapisyms.pardubice.eu

Do konce května, budete postupně vyrozuměni o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

Další informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.

"Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí"

K jeho vydání a podepsání budou zákonní zástupci kontaktováni. Případně převezmou na společné schůzce - 13.6. 2023 od 15:30 .

Přijímací řízení na prázdniny

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat :  17.4. 2023 od 7:00 - 16:00h na konkrétní mateřské škole. 

Uzavření MŠ E.Košťála 991, Pardubiceod 3.7. – 6.8. 2023.

 

Rodiče si přinesou vyplněnou žádost a potvrzení od zaměstnavatele.

Upřednostněny budou přihlášky ze stejného spádového obvodu u dětí zaměstnaných rodičů.

 

Výsledky přijímacího řízení na prázdniny

Všem podaným žádostem na prázdniny bylo vyhověno kladně.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno v ředitelně školy dne 4.5.2023  od 10:00 - 16:00 hod.

nebo první den nástupu do MŠ. /info tel.:604 816 068/

V den předání rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce uhradí finanční částku za stravné a školné.