Přijímací řízení

Obecné pokyny k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu.

Konkrétní termíny budou včas dostupné na našich webových stránkách.

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na webu přihlášku do MŠ: "Zápis do MŠ"
Přihlášku, potvrzenou pediatrem ve stanoveném termínu přinesou do naší mateřské školy. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele,rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na www.zapisdoskol.cz.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. 

Bližší informace naleznete na webu: www.zapisdoskol.cz