Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

p.ředitelka - Korfová Miloslava

p.zástupkyně řed. - Hrdá Veronika

p.učitelka - Kozová Hana

p.učitelka - Hřebíčková Radka

p.učitelka - Růtová Blanka

p.učitelka - Riedelová Martina

p.učitelka - Snížková Pavla

p.učitelka - Jírková Jana

p.učitelka - Tomášková Lenka

p.učitelka - Bc.Korejtková Tereza

p.učitelka - Voříšková Radka

p.učitelka - Jarmarová Sára, DiS.

p.učitelka - Vostrčilová Monika

školní asistent - Lohniská Jana

asistent pedagoga - Vondroušová Vladislava

Provozní zaměstnanci

hospodářka, vedoucí ŠJ - p. Školníková Renata

vedoucí kuchařka - p. Mikešová Petra

kuchařka - p. Pachlová Žaneta

kuchařka - p. Štrosová Marie

školnice - p. Sotonová Iveta

uklizečka - p. Daňková Marcela

uklizečka - p. Cibriková Olga

uklizečka - p. Jirková Renata