Celé Česko čte dětem - projekt "Divokraj"

     

 

 

 

Celoroční projekt "DIVOKRAJ"  

Naše MŠ je zapojena do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM". V MŠ čteme dětem každý den!

"Celé Česko čte dětem" je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize.
Hrdinou kampaně je dítě, nikoliv kniha. Tady se neříká: "Jdi a čti si!", ale: "Pojď, budu ti číst".
Více si najdete na www.celeceskoctedetem.cz

V rámci této akce máme ve všech třídách naší MŠ rozpracovaný projekt s názvem "Divokraj", který úzce souvisí s hlavním zaměřením naší školy, enviromentální výchovou. Východiskem projektu je práce s knihou M.Bobkové "Divokraj" s krásnými ilustracemi Z.Smetany. Kniha je plná příběhů o přírodě a pohádkových skřítků, pomocí kterých děti seznamujeme s okolním světem, probouzíme v nich zájem o živou i neživou přírodu, vedeme je k ochraně přírody.

Každá třída má svého skřítka, kterého si děti vyrobí společně s p.učitelkami na začátku šk.roku a ten postupně získává další kamarády skřítky z knihy "Divokraj".

 

Luční skřítekLuční skřítek                                                                                                                                        "Ať je hezky, prší, taje, nedaleko Divokraje

najdeš louku, trávu, kytky,

ale taky divoskřítky.

Každý skřítek bydlí tam, kde se mu líbí,

každý žije tak, jak má nejvíc rád."

úryvek z knížky "Divokraj"


 

 

 

Konkrétní činnosti

 • seznamování s okolím - školka, zahrada, vycházky k lesu
 • přiblížení změn v přírodě
 • rozvíjet pocity sounáležitosti s přírodou, vytvářet citové vztahy k okolí
 • využití encyklopedií, přírodnin, výtv.materiálů a atlasů
 • dle věku dětí nabízet pestré a rozmanité činnosti

Setkání s Lesním skřítkem: "Hlavně žádné bobule!", "Jaké pro nás schovává lesní plody? Je hodný nebo zlý? Jak se loučí s létem? Září, na léto jde stáří!"

                                                                                       Lesní skřítekLesní skřítek

 

Konkrétní činnosti

 • poučení, jak se chovat v lese
 • výtvarné zprac.dojmů apod.
 • co všechno můžeme najít na zahradě, v lese, při vycházkách - sběr lesních semínek, hry s přírodninami
 • rozhovory, poznávání stromů, rostlin
 • poslech - rozlišování zvuků (ptáci, zvířata, vítr...)

Skřítci: - postupné seznamování se všemi skřítky po celý rok, spousta kamarádů skřítků v přírodě (hledáme).


Podzim

"Lesní skřítek má v lese kamarády: Potočního, Mechového, Houbového a Borůvkového skřítka. Musíme být potichu, abychom ho nevyplašili. Jaký asi je? Kde ho hledat? Kdo s nimi bydlí v lese nebo ve vodě?"

Potoční skřítekPotoční skřítek         Mechový skřítekMechový skřítek         Houbový skřítekHoubový skřítek            Borůvkový skřítekBorůvkový skřítek

 

 

 

Konkrétní činnosti

 • sběr plodů stromů a keřů, navlékání přírodnin a koláže z přír. materiálu (frotáž listů, figurky - podzimníčci)
 • umět poznat a pojmenovat změny počasí
 • sklizeň ovoce a zeleniny - umět pojmenovat jednotl. druhy
 • kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč?
 • kteří živočichové žijí ve vodě, některé umět pojmenovat

Skřítci: - lesní skřítek a jeho kamarádi (Borůvkový, Houbový, Mechový, Potoční). Návštěva u Stromového skřítka - bydlí v sadu u lesa, opatruje stromy v zahradě (zahrada- ovoce x zelenina, stromy, podzim - počasí).


 

"Ve stromech se schovává Stromový skřítek - uvidíme ho, když se budeme dobře dívat a chránit stromy? Když budeme vědět, jak se některé stromy jmenují?"

                                                                                            Stromový skřítekStromový skřítek

Konkrétní činnosti

 • to je můj strom - "objímání stromů", jaký je? Co nám stromy dávají?
 • co nám skřítek na stromě schoval? - plody, listy
 • co se vyrábí ze dřeva?
 • chceme čistou planetu - třídíme odpad!
 • procházky Pardubicemi - zámek, Pernštýnské náměstí - hledáme skřítky
 • předcházíme nemocem - zdraví, hygiena

Zima

"Nebojím se zimy, jsem schovaný pod zemí - Kořenový skřítek."

Pařezový skřítekPařezový skřítek                       Obilný skřítekObilný skřítek                        Kapradinový skřítekKapradinový skřítek

 

 

 

Skřítci: - opakovaná návštěva třídního skřítka, vánoční setkání, pomoc při výzdobě a výrobě drobných dárečků a dekorací. Vzpomínka na ostatní skřítky - jsou též doma a těší se na Vánoce - tajná přání...

 


 

"Já Kopřivový skřítek - pálím, ale nespálím! Léčím jako můj kamarád Luční skřítek. Víte čím? No přece bylinkami!"

 

                                              Kopřivový skřítekKopřivový skřítek                           Luční skřítekLuční skřítek

 

 • jak žijí zvířátka v zimě, jak jim pomáháme?
 • ochrana zdraví v zimě
 • zimní příroda a vycházky v ní
 • zimní radovánky na sněhu
 • pokusy se sněhem a ledem
 • hledat stopy zvířat ve sněhu, život zvěře v zimě
 • naučit se znát význam bylin, některé pojmenovat - vaříme bylinkové čaje
 • krmení ptáků - výroba jednoduchých krmítek a jejich rozvěšení po zahradě MŠ a v lese

Skřítci: - Kopřivový a Luční - léčí bylinkami, význam pro zdraví. Skřítek Potoční - bydlí u zamrzlého potoka, vchod do doupěte má zavalený sněhem - nebezpečí sněhu, ledu, chůze po ledu...


Jaro

 • příroda se probouzí - znaky jara
 • co dělají rostliny, zvířata (návrat ptáků)
 • lidové zvyky a pranostiky

"Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala! Močálový a Hájkový skřítek se radují, protože se začíná oteplovat..."

                                                      Močálový skřítekMočálový skřítek                                           Břehový skřítekBřehový skřítek

 

 

Konkrétní činnosti

 • výtv. zpracovávání prvních jarních motivů
 • vysévání semínek, pozorování klíčení
 • co se nám to narodilo? - poznávání domácích zvířat a jejich mláďat
 • jarní úklid zahrady, hraček, třídění odpadů
 • pozorování probouzející se přírody, drobných živočichů a rostlin
 • péče o rostliny ve třídě, v truhlících a zahradě MŠ
 • oslava velikonočních svátků
 • hry s přírodninami na louce a v lese
 • "Ahoj Země! - 22.4. máš svátek - přejeme ti: průzračnou vodu, voňavý vzduch, nádherný, barevný život nás všech na planetě Země!"

Skřítci: - Močálový, Hájkový, Luční, Lesní, Břehový - vycházka k rybníčku - pozorování přírody, broučků, kytiček - ochrana přírody. Cestou hledáme skřítky.


Léto

Konkrétní činnosti

 • upevnit znalosti o přírodě, smyslové hry v přírodě
 • poznávat znaky nadcházejícího léta
 • pozorovat rozkvetlé louky, zahrádky, vnímat důležitost vody
 • jedeme do přírody!

 

"Úplně nakonec nás vítá Ostrovní skřítek"

Ostrovní skřítekOstrovní skřítek

 

Konkrétní činnosti

 • díváme se kolem sebe - chodíme pěšky, jezdíme na kole - ochrana živ. prostředí (smog)
 • putování za Ferdou mravencem
 • malování na kameny - "Žába na kameni"
 • plody lesa - poznávat, sbírat, vytvářet výtvarné dekorace apod.
 • seznamování s exotickými zvířaty a živočichy
 • výlet do ZOO, na statek, do obory apod.
 • encyklopedie
 • pozorování brouků a drobného hmyzu
 • škola v přírodě - předškoláci

Skřítci: - Ostrovní skřítek - domov na malém ostrůvku uprostřed rybníčka - výlety na ostrovy, rozdíly mezi rybníkem, mořem, řekou... Třídní skřítek - na výlet s dětmi do ZOO, přírody apod.