Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Celoroční projekt je určen pro  předškolní věk – předškoláci, děti  kategorie 1 (3-4 roky), kategorie 2 (4-5 let), kategorie 3 (5-6 let).

Cíl:  celoroční projekt pro předškolní děti – „otvíráme oponu“  pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání,  objevujeme svět.

Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost - gymnastické   dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti,   rozvíjení poznání.

Motivace: vlak, zvířátka, samolepky.

Začátek: vždy v září každého nového školního roku

Místo: všechny třídy naší mateřské školy.T

Technické zabezpečení:    plakát – pro každou skupinu dětí ( třída MŠ), samolepky na plakát – splnění úkolu - skupina  velká samolepka na dveře budovy – zapojení do projektu  velká samolepka na dveře tělocvičny, třídy – symbol projektu,  deníky pro děti včetně samolepek,  manuál pro cvičitelky, učitelky,  diplom pro dítě, skupinu,  drobné propagační předměty pro děti.

Vyhodnocení:  diplomy, odměny.

Hymna projektu:    zhudebnění říkanky „Sportujeme“.