I. třída - Sluníčka

24 dětí ve věku 3 - 5 let

p.zást.řed. Hrdá Veronika
p.učitelka Holasová Šárka DiS.

p.učitelka Pokorná Jaroslava
 

Jak to u nás vypadá

Novinky