O nás

Mateřská škola Erno Košťála byla otevřena 1. 9. 1990 jako společné zařízení Jesle a mateřská škola. Se zánikem jeslí vznikla šestitřídní mateřská škola s celodenním provozem a kapacitou 146 dětí, ale v současné době byl počet navýšen na 150 dětí. Od 1. 1. 1995 bylo MŠ přiznáno postavení právního subjektu – příspěvkové organizace. Součástí školy je školní jídelna.

Mateřská škola se nachází na sídlišti Dubina v blízkosti školy základní, v dosahu MHD, ale také v blízkosti lesa, který bývá častým cílem vycházek a pobytu venku. Areál školy je tvořen čtyřmi objekty panelového typu, pátým je spojovací chodba, která tyto objekty propojuje. Budovy pro pedagogickou činnost jsou dvoupodlažní, hospodářský pavilon je jednopodlažní. K areálu školy patří také rozsáhlá zahrada s krytem CO, který je pronajímán zřizovatelem. Zahrada naší MŠ prošla úpravami pro lepší využití volných her našich dětí, pro umožnění environmentální výuky. Zahrada byla na základě projektu nově osázena okrasnými stromy, keři a byly vybudovány nově průlezky a velké tabule na malování. Děti jsou z nové zahrady nadšené a s radostí ji využívají.

     

     

 

Mateřská škola je držitelem certifikátu „Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně“, je členem sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V., je členem sítě mateřských škol, zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.V.I.Č.K.A., spolupracuje s farmou pro hospodářská zvířata „Apolenka“, s Ekocentrem Paleta, je zapojena do celostátní soutěže „Recyklohraní“ a celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

V letošním roce se naše MŠ konečně dočkala rekonstrukce, při které byly vyměněny nevyhovující okna. Vnitřní i vnější úpravy přispěly k příjemnějšímu vzhledu a využívání MŠ.

      

Podporujeme rozvoj talentu a zájmu dětí v kroužcích - keramickém, hry na flétnu vedených učitelkami MŠ bezplatně.  Dle přání rodičů probíhá kroužek angličtiny, který vede lektorka za úplatu. Kvalitě řeči u dětí věnujeme nemalou pozornost průběžnou depistáží na celé MŠ a navozováním správné výslovnosti v průběhu dne. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu „Česko čte dětem“.

Úspěchů dosahujeme ve výtvarné výchově, pravidelně se naše děti umísťují na předních místech ve výtvarných soutěžích. Úspěšní jsme i v soutěžích vyhlašovaných různými institucemi např. soutěž Městské policie, sportovní olympiáda apod.

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou Pardubice-Dubina, Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, se zřizovatelem Městským obvodem Pardubice III a dalšími institucemi.