Zdravověda s Ráďou

Děti v MŠ shlédly naučné představení, kde byly hravou formou vtaženy do lékařského prostředí. Seznámily se s pojmy, které mohou slyšet při lékařské prohlídce nebo jak lékař dokáže dětem pomoci při běžné nemoci nebo lehkém zranění.