Výtvarná a liter.soutěž - "Zebra se za tebe nerozhlédne"

Zúčastnili jsme se soutěže "Zebra se za tebe nerozhlédne" a velký dík patří našim šikovným dětem i jejich p.učitelkám za odevzdané pěkné výtvarné práce. Motivací jim bylo dopravní dopoledne s naučným vystoupením p.učitelek Šárky Holasové a Sáry Jarmarové, kdy si děti vyzkoušely, jak to vlastně doopravdy musí správně vypadat při přecházení silnice. 

K naší velké radosti se umístila na 3.místě v I.kategorii Ellinka Burkoňová ze třídy Hvězdičky a postupuje do republikového kola!

 

Veliká gratulace za celý kolektiv naší MŠ!