Výlet do HVĚZDÁRNY v HK - Kytičky a Bublinky

S dětmi si v planetáriu povídaly zkušené lektorky, které pořad poutavě zaměřily především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomohly dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívíli jsme také některé planety a další tělesa Sluneční soustavy. Podívali jsme se na astronomickou pohádku "Se zvířátky o vesmíru". Prohlédli jsme si dalekohled v kopuli a díky příznivému počasí jsme se bezpečně podívali na Slunce. Na hvězdárně jsme se mohli zvážit i na kosmické váze...Pak už do školky hurááá na oběd a doma tolik úžasných zážitků vyprávět! :-)