Varietní vystoupení

Ve středu 13. 2. si všechny děti v MŠ užily varietní vystoupení.