Ukliďme si Česko!

V rámci projektu "Ukliďme si Česko" jsme se všichni pod vedením Fandy a Tondy pečlivě připravili na jarní úklid zahrady naší MŠ. Počasí nám přálo a nadšení dětí bylo hned vidět! Nechyběly pořádné kbelíky, nářadí a ochranné pomůcky. Nakonec byly děti moc pochváleny a Fanda s Tondou jim přinesli zaslouženou odměnu. Bodejť, takovou krásnou zahradu nikdo nemá ;)!!!