Tři králové ve třídě Hvězdičky

Tříkrálový týden ve třídě Hvězdiček byl plný zajímavostí. Děti se dozvěděly, jak to všechno kdysi bylo, znají jména králů, ví jak vypadají a proč a kam vlastně šli. Vyrobili jsme si královské koruny, nakreslili tři krále, naučili se písničku "My tři králové", zahráli si na Tříkrálový průvod a týden nám utekl jako voda.