Tonda a Fanda se loučí

Dnes jsme se rozloučili se školkou a popřáli Tondovi a Fandovi krásné léto.

Třídili jsme baterie, elektroodpad, použitý kuchyňský olej, pet lahve. Zúčastnili jsme se několika projektů v rámci programu Recyklohraní a výtvarných soutěží.

Děti za celoroční "práci" dostaly za odměnu nanuky a nové hračky.

Děkujeme dětem, rodičům, všem rodinným příslušníkům a kamarádům naší školky za spolupráci a přejeme všem krásné léto.

 

Kolektiv MŠ