"Svět neslyšících v pohádce"

Pro děti z předškolních tříd byla připravena pohádka ze "světa neslyšících".

Děti se zábavnou formou dozvěděly, jaké mohou být vady sluchu, jak je možné vady sluchu diagnostikovat a následně kompenzovat. Seznámily se se znakovým jazykem, jehož prvky si samy vyzkoušely.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.