Stavitel mostů

Děti se seznámily s tím, jak správně postavit most. Když tak učinily, samy se po mostě prošly, aby si ověřily jeho pevnost.