Soutěž s Pribináčkem

Výtvor do soutěže Stavíme s Pribináčkem na téma - Těšíme se na Vánoce

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru "výtvarného" materiálu!