"Smysly zvířat"

V úterý 2. 10. za námi přijeli ze Záchranné stanice Žleby, aby v poutavé přednášce dětem představili, jaké výjimečné schopnosti využívají zvířata ve volné přírodě k tomu, aby si obstarala potravu a sama se co nejvíce ubránila nebezpečí.