Sluníčka a zmrzlinka

Vyrazili jsme na slíbenou odměnu za besídku ke Dni maminek a zároveň dobrůdku ke Dni dětí :)