Sluníčka v Mázhausu

Jako další jsme navštívili výstavu "Přichází čas vánoční". Ta byla také moc krásná!!! A jako bonus jsme se projeli vláčkem.