Sluníčka u hasičů

Navštívili jsme hasičskou stanici. Prohlédli si všechny vozy a jejich vybavení, nejvíce nás však zaujal hasičský autobus, auto pro potápěče a jízda na hasičské tyči :)