Sluníčka a lesní skřítek

Vyrazili jsme do lesa hledat lesního skřítka. A pomohli jsme mu postavit domečky pro zvířátka