Hvězdičky a Sluníčka - "Bubny"

Děti si vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje.