Rozsvěcení stromu

Adventní čas v naší školce začal slavnostním setkáním všech kamarádů a zaměstnanců u betlému. Každá třída nás potěšila vánoční písničkou či básničkou. Nakonec jsme si společně zazpívali koledu "Pásli ovce Valaši".

Děkujeme všem za originální třídní ozdoby a krásný zážitek.