Recyklohraní Bublinek

Dostali jsme úkol z Recyklohraní, tak jsme se pustili do správného postupu a zpracování PET lahví. Nejdříve jsme posílili svaly, zasoutěžili si, pak jsme třídili, sešlapávali, lisovali a pěkně to zakončili ... dětem 3x sláva!