Přírodovědný program - téma "Savci"

Přírodovědný program na téma "Savci" ve třídě Sluníček.