Přírodovědný program - téma "Hadi, ještěrky"

Ve třídě Sluníček.