Přírodovědný program "Ptáci"

Přírodovědný program "Ptáci" ve třídě Hvězdičky.