"Princeznička na bále, poztrácela korále ..."

... skřítek Hvězdička - mocný král, všechny děti z Hvězdiček na pomoc si zavolal :-) ...