Přijímací řízení do mateřských škol

1.Fáze zápisu19.4.- 10.5.2021 - vygenerování žádosti k zápisu na webové aplikaci  :   https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni -

Zde najdete všechny informace k přijímacímu řízení.

 

2. Fáze zápisu od 10.5. do 14.5. 2021 od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 - dle rezervačního systému,

 kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili.

Na 1. místo dejte školu, kterou preferujete. Je nutné písemnou žádost s povinnými přílohami podat do vybrané mateřské školy.

 

Vzhledem k epidemické situaci se písemné žádosti budou přijímat touto formou:

a) osobně a to dle rezervačního kalendáře, který najdete v aplikaci při generování žádosti - preferuji

b) doporučeně na adresu: Korfová Miloslava ředitelka školy, Mateřská škola Pardubice- Dubina, Erno Košťála 991, Pardubice, 530 12

c) datovou schránkou a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou / žádost a potřebné dokumenty k žádosti, zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel, nebude ze zákona akceptována/

d) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)

 

3. Fáze zápisu - do 30 dnů budete vyrozuměni o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato -  vyvěšením na web a vývěsce mateřské školy pod přiděleným číslem

 

V případě nejasností volejte na tel. č. 604 816 068 – ředitelka školy.