Předškoláci v ZŠ Dubina

Předškoláci se byli podívat v ZŠ Dubina, kam mnozí nastoupí jako prvňáčci.