Předškoláci - "Bubny"

Děti z celé MŠ si vyzkoušely hru na netradiční rytmické nástroje.