Bublinky poznávají Česko

... díky interaktivní tabuli, knihám, obrázkům z cest, které si donesly děti, ale i procházkám .... Poznáme naši vlajku, hymnu, prezidenta ČR .. a současně nezapomínáme pečovat o naši zem - stále aktivně se do třídění odpadů zapojujeme ...