Povídání o naší republice na bublinkách

Celý týden jsme si povídali o naší České zemi.

Vyzkoušeli jsme si příchod Slovanů k hoře Říp, naučili se hymnu a vyrobili vlajku.

Při venkovním malování děti vymalovaly celou krabičku a půl kříd.