Pomoc pro Apolenku

Vážení rodiče,

jistě víte, že ve farmě Apolenka ve Spojile hořelo. Vzhledem ke stálé spolupráci mezi naší MŠ a Apolenkou bychom moc rádi pomohli nejen finančně, ale i materiálně. Prosíme Vás, zda byste se k nám připojili a přispěli jakoukoliv částkou na zřízený sbírkový účet f.Apolenka: 30015-1205131359/0800 (povoleno pod č. jed. KrÚ 81080/2013 OOPKŽÚ OVV). Nebo můžete s dětmi zakoupit a přinést k nám do MŠ krmení pro zvířátka v Apolence (hlavně seno, zrní, mrkev, jablka, nadále sbíráme suché pečivo…) a my ho společně s dětmi dopravíme do Apolenky.

 

Za jakoukoliv formu pomoci Vám moc děkujeme!