Poděkování rodičům a dětem za sběr baterií

Přátelé Recyklohraní,

 

máme obrovskou radost, že jste nás v tom nenechali! Společně s dalšími 177 školami jste se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

 

Velmi si vážíme vašeho přístupu, obzvlášť v období distanční výuky, kdy soutěž probíhala. Proto vám za společnost ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v ČR a zároveň je dlouholetým partnerem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, posíláme v příloze DIPLOM S PODĚKOVÁNÍM.

 

I DÍKY VÁM se podařilo v kampani vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

Naše MŠ nasbírala ve šk.roce 2020/2021 celkem 37kg použitých baterií. DĚKUJEME!!!