Napsali o nás...Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 

INFO-Zpravodaj 1/2018

Svět neslyšících v pohádce

Osvěta v mateřské škole v Pardubicích

Interaktivní programy o světě sluchově postižených dětí a dospělých realizujeme na základě poptávky zpravidla v mateřských a základních školách, kde jsou integrovány děti se sluchovým postižením. Ve většině případů reagují z institucí, kde náš program proběhl, velice pozitivně, ba dalo by se říci, že až nadšeně. Stává se, že se na nás obrátí i školy a školky, kde sice děti se sluchovým postižením dosud zařazeny nejsou, ale pedagogové si uvědomují důležitost zprostředkování prožitku z oblasti sluchového postižení a komunikace také „jejich“ slyšícím dětem. Programy na těchto školách realizujeme pouze výjimečně, a to především z personálních a finančních důvodů. Pro Mateřskou školu Erno Košťála v Pardubicích jsme však udělali výjimku. Vydrželi na nás čekat téměř osm měsíců, nešlo jinak.

Ve čtvrtek 7. prosince nás ve dvou odděleních přivítalo celkem třicet sedm dětí. Přítomné byly také pedagožky i asistentky pedagogů. Děti krásně spolupracovaly, prostřednictvím doktorky Ouškové (Romana Procházková) a tří medvědích kamarádů (s Čumáčkem, Brumlou a Kuličkou hrála Monika Koubová) si uvědomily, jaké to je, když někdo špatně slyší nebo neslyší vůbec a na co si musí dát především v komunikaci pozor. Úžasnou zpětnou vazbou pro nás tentokrát bylo neskrývané nadšení dětí, jejich aktivita a zapojení do her, vyžadování pokračování po skončení programu. Podotýkáme, že jeden program trvá zhruba čtyřicet pět minut, což je pro děti předškolního věku a děti mladší poměrně dlouhý čas. Krásné to bylo! Praxe ukazuje, že vzájemný intenzivní prožitek a respektující přístup je ideální spojení. Těšíme se v tomto kalendářním roce na další vnímavé děti i dospělé.

 Text: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby Pardubice