Městská policie očima dětí

K výročí 30. let Městské policie Pardubice jsme vytvořili překrásné výtvory pro naše policisty na téma „Městská policie očima dětí". Naše díla budou také zmíněna v brožuře k tomuto výročí.