Masopustní karneval

Karneval jsme si na Kytičkách řádně užili.