Lidový běh Vaňka Vaňhy

I v neděli jsme se sešli, abychom si společně zasportovali a užili si velmi příjemné dopoledne. 

Veliké díky a potlesk patří všem rodičům a dětem, kteří se běhu zúčastnili. Všichni jste BORCI a JEDNIČKY!!!

Samozřejmě děkujeme i fanouškům z řad rodičů a pedagogického sboru!