Kytičky - "Sypeme ptáčkům"

Vyprávěli jsme si o životě ptactva a pozorovali ptáčky v přírodě. Připravovali jsme pro ně hostinu a vyráběli krmítka. Děti pracovaly ve skupinkách, dokázaly se vzájemně domluvit a za to měly velkou pochvalu!