Kytičky - program "Včely"

Písničkou "Včelka" jsme zahájili ve středu 23. 9. další den v týdnu a do MŠ přijel lektor z Ekocentra Paleta s programem "Včely". Děti se dozvěděly mnoho dalších zajímavostí, vyzkoušely si činnost královny, dělnic, ale i trubců, a dokonce se pokusily postavit plástev. Na závěr řekly děti lektorovi básničku o včelce, kterou se naučily.