Ovoce a zelenina - Kytičky

V měsíci říjnu jsme se věnovali ovoci a zelenině. Poznávali jsme ji podle hmatu, čichu a chuti. Měli jsme obrovský úkol, přinést do školky nějaké ovoce nebo zeleninu a to jsme splnili v naprosté parádě!