Kytičky - "Naše smysly"

"Máme smyslů pět, poznáváme svět. Zrak, sluch, čich a hmat." Hrou: "Na detektiva Očka" jsme procvičili zrak

(hledání předmětů dané barvy). Potom jsme se setkali s detektivem Ouškem, kterému jsme pomohli pomocí sluchu vypátrat předměty, které vydávaly nějaký zvuk a zahráli jsme si na kapelu. S medvídkem Nosálkem jsme se naučili poznávat podle čichu různé vůně a pachy (koření, ocet, parfém). Dále následovalo seznámení se čtyřmi základními typy chutí (slané, sladké, kyselé, hořké). Posledním ze smyslů byl hmat. V rámci hry: "Co najdeš ukryté pod dekou?" jsme podle hmatu poznávali různé předměty.