Kytičky - "Já - človíček"

Na základě získaných poznatků o lidském těle děti vytvořily kompozici s lidskou figurou. Při činnosti jsme podporovali tvořivost a fantazii dětí.